Hot Potatoes kasutamine õppetöös


Materjali koostajad:
Urve Jõgi - harjutuste tüübid ja Hot Potatoes võimalused
Juta Seilenthal - HotPotatoes kasutamine teistes keskkondades
Siret Piir - kasutusmugavus

HotPotatoes pakub palju erinevaid võimalusi ja on kasutatav kõikide õppeainete õpetamisel ja harjutamisel.

Eesmärk: anda ülevaade Hot Potatoes programmi võimalustest kasutamiseks õppetöös. Veebilehel on võimalik navigeerida kasutades vasakpoolset menüüd.

Õpiväljundid:
õppija teab HotPotatoes kasutamise võimalusi.
õppija koostab juhendi abil  erinevaid harjutusi ja enesekontrolliteste.
Creative Commonsi litsents
Autori Urve Jõgi, Siret Piir, Juta Seilenthal teos pealkirjaga HotPotatoes kasutamisvõimalused on kaitstud litsentsiga Creative Commonsi Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk 3.0 Eesti litsents.